You are currently viewing A gyermekek idegen helyzetben

A gyermekek idegen helyzetben

Az anya-gyermek közötti kapcsolat különböző kötődési mintázatokban jelenhet meg. Ezek megfigyelésére Mary Ainsworth kidolgozta az „idegen helyzet” eljárást, amely a gondozó-gyermek kapcsolatának biztonságosságát hivatott mérni. A vizsgálat során azt figyelték meg, hogy milyen reakciót vált ki az egy-másfél éves gyermekekből, ha játék közben édesanyjuk magukra hagyja őket, s helyette egy idegen nő igyekszik megnyugtatni őket, majd mit vált ki belőlük gondozójuk visszatérte.

Kötődés, szakítás, miegymás – ARTIMA CSALÁDMŰHELY

Ainsworth, Waters, Wall és Blehar (1978) úgy találták, hogy az édesanya visszatérésére való reakció a döntő mozzanat, s ezek alapján állapították meg hármas klasszifikációjukat. A szorongó/elkerülő gyermek anyjával nem törődve játszik. A gondozó távozásakor, ha sír, az idegen nő is meg tudja nyugtatni, és visszatérésére közömbösen reagálnak. A biztonságosan kötődő gyermek anyja jelenlétében nyugodtan játszik, távozására azonban sírással válaszol. Az idegen hölgy nem tudja őt megvigasztalni, de amikor édesanyja visszatér, hamar megnyugszik. A szorongó/ellenálló vagy ambivalens gyermek az anya jelenlétében is szorong már, amikor pedig elhagyja a szobát, feldúlttá válik, amit az édesanya visszatérése is nehezen enyhít. Keresik a kontaktust a gondozójukkal, de válaszkészség esetén mégis elutasítják azt. A későbbiekben megállapítottak egy negyedik kategóriát is, a zavarodott gyermekeket (dezorganizált kötődésűek). Az ő viselkedésük nem koherens; a szülőhöz való közeledés után rögtön el is fordulnak tőle. Hátterében általában pszichés gondokkal, feldolgozatlan traumákkal küzdő bántalmazó gondozó áll.

Összefoglalva:

BIZTONSÁGOSAN KÖTŐDŐ – 65%BIZONYTALAN, ELKERÜLŐ – 20-25%BIZONYTALAN, ELLENÁLLÓ / AMBIVALENS – 10-15%
Anya bent vanNyugodtan játszik a játékokkal, nem fél az idegentől.Nem nagyon törődik az anyával, játszik.Anyja mellett is szorong, keveset játszik.
Anya távozikNémelyikük nyugtalan lesz, sír, és nem tudja megnyugtatni őt az idegen, míg mások kevésbé nyűgösek.Vagy sír, vagy nem. Az idegen hatékonyan meg tudja nyugtatni.Feldúlt, odavan.
Anya visszatérÖrül az anyának •gyorsan megnyugszik •visszatér a játékhoz•Nem megy az anyához, elfordul tőle •JátszikNem nyugszik meg •állandóan kapcsolatot keres az anyával, DE ellenáll a fizikai érintkezésnek, vigasztalásnak. •Karját nyújtva sír (vegye fel), DE amint megteszi, lemászik. •Nem tér vissza a játékhoz.

Források:

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. N. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Cole, M., & Cole, S. R. (2001). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.

Koós O. (2010). A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban. Doktori disszertáció. Debrecen: Debreceni Egyetem.

N. Kollár K., & Szabó É. (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó.

Vélemény, hozzászólás?