You are currently viewing Hogyan hat a kemoterápia az agyműködésre?

Hogyan hat a kemoterápia az agyműködésre?

Egy amerikai kutatócsoport a kemoterápia agyműködésre gyakorolt mellékhatásainak élettani alapjait vizsgálta és egy összetett, több sejttípust is érintő mechanizmusra derített fényt.

A kemoterápia napjainkban is meghatározó a rákbetegségek kezelésében, bár számos kellemetlen mellékhatással bír. Ezek egyike, a kognitív diszfunkció, csak a betegek ötödénél jelentkezik, a páciensek legtöbbször emlékezeti problémákra vagy mondjuk a beszédük akadozására panaszkodnak. Korábbi vizsgálatok tisztázták, hogy a betegek egy részénél klinikai tesztekkel kimutathatók a figyelem és az emlékezet zavarai. A tünetek hátterében álló biológiai folyamatok feltárására vállalkozott a Stanford Egyetem egyik kutatócsoportja, eredményeik 2019 januárjában jelentek meg.

A kutatók kemoterápián átesett személyektől származó agyakból készült szövettani mintákat hasonlítottak össze egészséges személyek mintáival és azt találták, hogy az oligodendrogliák kisebb számban találhatók meg az első csoportnál, a homloklebeny területén. Az oligodendrogliák az idegsejtek nyúlványait ölelik körül, ezzel segítik az idegsejtek kommunikációját, illetve táplálják, támasztják és védelmezik őket. A homloklebeny épsége alapvetően szükséges a normális figyelmi folyamatok fenntartásához, az oligodendrogliák mennyiségének csökkenésével az idegsejtek kommunikációja szenvedhet kárt, ami így figyelmi zavart eredményezhet.

A kemoterápiás szerek oligodendroglikra gyakorolt hatását ezután egerekben vizsgálták. Az állatok három héten át kaptak egy gyakran használt kemoterápiás szert (metotrexát – pl. tüdőrák és leukémia kezelésére használatos). A kezelés után 4 héttel megvizsgálták a teljesítményüket egy objektum felismerési feladaton, ami a figyelmi és az emlékezeti funkciókat méri fel. A kísérleti állatok teljesítménye elmaradt a kontroll (metotrexát helyett sóoldattal kezelt) állatokéhoz képest. Szövettani metszetek is készültek a kísérleti állatok agyából, az ezekkel kapcsolatos eredmények értelmezéséhez szükséges tudni, hogy az oligodendrogliák folyamatosan cserélődnek az agyban, az oligodendroglia prekurzor sejtek osztódása és az utódsejtek érése révén. A vizsgálatok szerint a kifejlett oligodendrogliák és az oligodendroglia prekurzorok száma lecsökkent, míg az éretlen oligodendrogliák száma megnőtt a kezelt állatoknál. A kutatók ebből arra következtettek, hogy a metotrexát az oligodendroglia prekurzorok osztódását serkenti, de gátolja az utódsejtek érését.

Ezután felmerült a kérdés, hogy vajon közvetlen vagy közvetett módon befolyásolja-e a metotrexát az oligodendrogliák kialakulását. A kutatók metotrexáttal nem kezelt állatok oligodendroglia prekurzorait ültették be olyan állatok agyába, melyek a beültetést megelőző hetekben kaptak kezelést. A beültetett prekurzorok száma is megfogyatkozott és számos éretlen oligodendroglia jelent meg közöttük, tehát a metotrexát valószínűleg valamilyen más idegrendszeri elem közvetítésével akadályozza az érési folyamatokat. A kézenfekvő gyanúsítottak a mikrogliák és az asztrociták, melyek az idegrendszer védelmében játszanak szerepet, viszont védekezés közben gyakran járulnak hozzá az idegszövet elemeinek pusztításához is. Újabb szövettani vizsgálatokkal kimutatták, hogy a metotrexát hatására megváltozik a mikrogliák működése, ezért egy csapat egérnek a metotrexát mellé egy olyan szert is adtak, amely gátolja a mikrogliák aktiválódását. A metotrexát beadása ezeknél az egereknél nem váltott ki a korábbiakhoz hasonló szövettani és viselkedéses elváltozásokat, vagyis nem volt kimutatható különbség az oligodendrogliák mennyiségében és minőségében, illetve az objektum felismerési teszten nyújtott teljesítményben sem.

glialcells.png
Az agyban lévő fő gliasejttípusok (Forrás: lumenlearning.com).

A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a kemoterápia által okozott kognitív diszfunkció a következőképpen alakul ki: a kemoterápiás szer hatására megváltozik a mikrogliák működése, ez pedig végső soron akadályozza az oligodendrogliák normális érését, ami az idegsejtek közti kommunikációt nehezíti meg. A mikrogliák gátlásával talán csökkenthető lenne a kognitív diszfunkció kialakulásának kockázata, ám az egyelőre nem világos, hogy ez milyen mellékhatásokkal járhat. A sejttípusok közti interakciók molekuláris alapjainak feltárása akár specifikusabb beavatkozások lehetőségét is felvetheti, ami jó eséllyel az esetleges mellékhatásokat is mérsékelné.

Ez az írásom az Élet és Tudomány 2019/9. számában jelent meg.

Vélemény, hozzászólás?